Reklam
Reklam
Bu alana reklam vermek için 0532 7909746

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Reklam
yks kitaplar
YKS KİTAPLAR

16:10 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap,yks

17:02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama

17:09 RİZE BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

17:26 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

15:45 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

15:50 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:32 ÇEKMEKÖY(İSTANBUL) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:32 GÜRPINAR(VAN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:31 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:28 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks, yks kitap merkezi

22:28 MSB BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI,yks kitaplar,yks kitaplarım,yks kitap,yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, yks

20:36 TSK DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:08 TSK 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

22:00 EYNESİL (GİRESUN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

20:10 ERCİYES(KAYSERİ) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

21:11 MALATYA ORDUEVİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:06 MARDİN AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

17:25 DÜZCE ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

17:00 TSE KURUMUNA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

16:44 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI, yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

İş Kurumu Avukat alımı ilanı, ykskitaplar, ykskitaplar merkezi, en iyi yks kitaplar burada, YKS KİTAPLAR

İş Kurumu Avukat alımı ilanı, ykskitaplar, ykskitaplar merkezi, en iyi yks kitaplar burada, YKS KİTAPLAR
  • İlanlar / Manşet
  • 02 Ocak 2018
  • İş Kurumu Avukat alımı ilanı, ykskitaplar, ykskitaplar merkezi, en iyi yks kitaplar burada, YKS KİTAPLAR için yorumlar kapalı
  • 612 KEZ OKUNDU
Reklam

İş Kurumu Avukat alım ilanıdır.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan 20 (yirmi) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

 

1) Başvuru ve Sınav Tarihi, Yeri

Sınav Başvuru Tarihleri : 04 – 12 Ocak 2018

Sınav Tarih ve Yeri : 05 – 09 Şubat 2018 / Ankara

Sınav Başvuru Adresi : www.iskur.gov.tr (Duyurular Bölümü)

Sınav 5 Şubat 2018 tarihinde Saat 09:00’da başlayıp 9 Şubat 2018 tarihinde tarihi 17:30’da sona erecektir. Sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

2) Giriş Sınavına Başvuru Şartları

Avukatlık giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (12 Ocak 2018) itibariyle aşağıda sayılan şartlar aranacaktır:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

4. T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B Grubu) KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3) Başvuru Şekli

Başvurular; 4 Ocak 2018 Perşembe ile 12 Ocak 2018 Cuma günleri arası (dahil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünden online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

Her aday, bu ilanda atama yapılacağı belirtilen birimlerden sadece birisi için başvurabilir. Her birim için başvuranların sıralaması kendi içinde yapılacaktır. Gerekli şartları taşıyanlardan KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazananların listesi 15 Ocak 2018 tarihinde Kurum internet sayfasında ilan edilecektir.

4) Sınava Gireceklerden İstenilecek Belgeler

Sınava girmeye hak kazandıkları ilan edilen adaylardan sınava girmek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde, ilanda belirtilen başvuru adresine, 22 Ocak 2018 tarihi saat 17:30’a kadar şahsen, elden veya posta yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Belgeleri ulaştırmayan adaylar, sınava girme hakkını kaybedeceklerdir.

1. Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi,

3. KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

4. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

5. Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

6. Adayın özgeçmişi,

7. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir yazılı beyanı,

8. Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı,

Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek olup belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların nihai listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sınav tarihinden en az beş iş günü önce Kurum internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak, sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

5) Sınav Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

6) Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Sınav Komisyonu Üyelerinin her biri tarafından; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altındaki (a) bendi için elli puan, diğer bentler için ise onar puan üzerinden değerlendirilerek adaylara puan verilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle başarı sırası tespit edilir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı sırasına göre, atama yapılacak her bir birim için kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday (yarımlar tama iblağ edilir) listesi belirlenir.

Giriş sınavı sonuçları, sınavın son gününü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış bir hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

7) Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü giriş sınavı komisyonuna dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla 7 (yedi) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

8) Gerçeğe Aykırı Beyan

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9) Atanma

Atanmaya hak kazananlar, güvenlik soruşturması işlemlerinin tamamlanmasını müteakip otuz gün içerisinde avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 (altı) ay içerisinde atama yapılabilir.

Atanmaya hak kazananların atanmaları için Kurum tarafından yazılı olarak bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

f) Atama tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunulmayacağına dair taahhütname.

Gerekli belgeleri eksiksiz ve süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

10) Diğer Hususlar

Avukatların işe alımı, yetiştirilmesi, avukatlığa atanması ve avukatların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve 27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen ilave bilgilendirmeler, Kurumun internet sayfasından yapılacaktır.

11) Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

İnternet adresi : www.iskur.gov.tr

E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

.

.

.

.

..

yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, ankara yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaları hakkında, yks sınav merkezi, yks sınav tarihi, yks kitapların satışı, istanbul yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaplarım

 

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ