Reklam
Reklam
Bu alana reklam vermek için 0532 7909746

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Reklam
yks kitaplar
YKS KİTAPLAR

16:10 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap,yks

17:02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama

17:09 RİZE BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

17:26 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

15:45 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

15:50 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:32 ÇEKMEKÖY(İSTANBUL) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:32 GÜRPINAR(VAN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:31 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:28 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks, yks kitap merkezi

22:28 MSB BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI,yks kitaplar,yks kitaplarım,yks kitap,yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, yks

20:36 TSK DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:08 TSK 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

22:00 EYNESİL (GİRESUN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

20:10 ERCİYES(KAYSERİ) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

21:11 MALATYA ORDUEVİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:06 MARDİN AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

17:25 DÜZCE ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

17:00 TSE KURUMUNA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

16:44 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI, yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

TARİH İLKLER DERS NOTLARI 2,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi

Ünlü bir markanın koleksiyon tanıtımına çok sayıda ünlü isim katıldı.

TARİH İLKLER DERS NOTLARI 2,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi
  • Ders notları / Manşet
  • 18 Kasım 2016
  • TARİH İLKLER DERS NOTLARI 2,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi için yorumlar kapalı
  • 861 KEZ OKUNDU
Reklam

TARİH İLKLER DERS NOTLARI 2

650 Madde İle Tarihte İlkler Ders Notu AVRUPA TARİHİ İLKLER
1. Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta)
2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır
3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır
4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir
5. 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur
6. Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.
7. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)
8. Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir
9. Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır (1783)
10. Günümüzde varlığını sürdüren en eski anayasa A.B.D. anayasasıdır
11. Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır
12. Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur
13. Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır
14. Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)
15. Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir
16. Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır
17. Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır
18. Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir
19. Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır
20. Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi”nde kullanılmıştır
21. Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır
22. Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir
23. Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır
24. Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz’dır (1487)
25. Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama’dır (1498)
26. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano’dur (1519-1519)
27. Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur (1492)
28. Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır
29. Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır
30. Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir
31. Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır
32. Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır
33. İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir
34. Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır
35. Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır
36. İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır
37. Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır
38. Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır
39. İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır
40. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya çıkmıştır
41. Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir
42. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur
43. Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır
44. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır
45. İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)
46. Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya atılmıştır (1815)
47. Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun savaşıyla gerçekleşmiştir
48. Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır (1815)
49. ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır
50. İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir
650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (İLKLER)
1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur
2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)
3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)
4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)
5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)
6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)
7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır
8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır
9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır
10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444)
11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır
12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)
13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd)
14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır
15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)
16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur
17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353)
18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)
19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım)
20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)
21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)
22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)
23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)
24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir
25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır
26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur
27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)
28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır
29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır
30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir
31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır
32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)
33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur
34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)
35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)
36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)
37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir
38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir
39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir
40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır
41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır
42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)
43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır
44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)
45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)
46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır
47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır
48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır
49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)
50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır

Alıntıdır. kariyermemur.com

Aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

TIKLAYINIZ…

.

.

.

.

.

.

yks,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, ankara yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaları hakkında, yks sınav merkezi, yks sınav tarihi, yks kitapların satışı, istanbul yks kitapları,yks kitaplarım

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ