Reklam
Reklam
Bu alana reklam vermek için 0532 7909746

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Reklam
yks kitaplar
YKS KİTAPLAR

16:10 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap,yks

17:02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama

17:09 RİZE BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

17:26 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

15:45 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

15:50 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:32 ÇEKMEKÖY(İSTANBUL) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:32 GÜRPINAR(VAN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:31 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:28 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks, yks kitap merkezi

22:28 MSB BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI,yks kitaplar,yks kitaplarım,yks kitap,yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, yks

20:36 TSK DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:08 TSK 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

22:00 EYNESİL (GİRESUN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

20:10 ERCİYES(KAYSERİ) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

21:11 MALATYA ORDUEVİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:06 MARDİN AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

17:25 DÜZCE ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

17:00 TSE KURUMUNA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

16:44 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI, yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

TARİH İLKLER DERS NOTLARI 5,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi,yks merkezi

İdo Tatlıses, önceki gece Beyoğlu’ndaki Opera Club’da sahneye çıktı. Mekanın işletmecisi Serkan Koca, İdo’ya babası İbrahim Tatlıses’in ilk albümü “Ayağında Kundura”nın çerçevelettiği kapak fotoğrafını hediye etti. Genç şarkıcı, hediyeyi “Hayatımda aldığım en değerli hediye” diyerek aldı.

TARİH İLKLER DERS NOTLARI 5,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi,yks merkezi
  • Ders notları
  • 25 Kasım 2016
  • TARİH İLKLER DERS NOTLARI 5,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi,yks merkezi için yorumlar kapalı
  • 305 KEZ OKUNDU
Reklam

TARİH İLKLER DERS NOTLARI 5

OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR (İLKLER)
1. Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804)
2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808)
3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)
4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)
5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defa Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya)
6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)
7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)
8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)
9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)
10. Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)
11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır
12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)
13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir
14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)
15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır
16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır
17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır
18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır
19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı
20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)
21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu
22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)
23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır
24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır
25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)
26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)
27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)
28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)
29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876)
30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)
31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)
32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş)
33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır
34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır
35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir
36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır
37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir
38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)
39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır
40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)
41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur
42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir
43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır
44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir
45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)
46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)
47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)
48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir
49. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878)
50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır (1878)

20. YÜZYIL OSMANLI, MONDROS, CEMİYETLER, KUVAYI MİLLİYE (İLKLER)
1. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma Sykes Picot Antlaşması’dır
2. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913)
3. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesidir
4. Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının sonunda gerçekleşmiştir
5. Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir
6. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır
7. Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır
8. Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)
9. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır
10. Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır
11. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur
12. Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)
13. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır
14. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur
15. Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır
16. İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir
17. İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır
18. Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır
19. Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır
20. Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur
21. İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir
22. I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir
23. I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)
24. Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir
25. Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır
26. İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış Konferans’ında ortaya çıkmıştır
27. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir
28. İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)
29. Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır
30. Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır
31. Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası haline gelmeye başlamıştır
32. Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına yenilgilerden sonra anlaşılmıştır
33. Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır (1911)
34. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)
35. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır
36. Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır
37. Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır
38. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir
39. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir
40. İzmir’de yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci Hasan Tahsin’dir
41. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versailles’dir
42. I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir
43. I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır
44. İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
45. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur
46. Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya savaşından sonra gerçekleşmiştir
47. Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay çıkmıştır
48. Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur
49. Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar ilk defa I. Dünya savaşında kullanılmıştır
50. I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan’dır.

Alıntıdır. kariyermemur.com

Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

TIKLAYINIZ…

.

.

.

.

.

.

yks,yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, ankara yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaları hakkında, yks sınav merkezi, yks sınav tarihi, yks kitapların satışı, istanbul yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaplarım

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ