Reklam
Reklam
Bu alana reklam vermek için 0532 7909746

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Reklam
yks kitaplar
YKS KİTAPLAR

16:10 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap,yks

17:02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama

17:09 RİZE BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

17:26 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları

15:45 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

15:50 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:32 ÇEKMEKÖY(İSTANBUL) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:32 GÜRPINAR(VAN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada

17:31 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks, yks kitap merkezi

17:28 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks, yks kitap merkezi

22:28 MSB BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI,yks kitaplar,yks kitaplarım,yks kitap,yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, yks

20:36 TSK DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:08 TSK 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

22:00 EYNESİL (GİRESUN) BELEDİYESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

20:10 ERCİYES(KAYSERİ) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

21:11 MALATYA ORDUEVİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

20:06 MARDİN AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım

17:25 DÜZCE ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

17:00 TSE KURUMUNA PERSONEL ALIMI,yks kitaplar, yks kitaplarım, yks kitap, yks kitap merkezi

16:44 KAFKAS(KARS) ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI, yks kitaplar, yks kitap, yks kitaplarım, yks kitap merkezi

VATANDAŞLIK NOTLARI 5, ykskitaplar, YKS KİTAPLAR

VATANDAŞLIK NOTLARI 5, ykskitaplar, YKS KİTAPLAR
  • Ders notları / Manşet
  • 16 Ocak 2018
  • VATANDAŞLIK NOTLARI 5, ykskitaplar, YKS KİTAPLAR için yorumlar kapalı
  • 1.028 KEZ OKUNDU
Reklam

VATANDAŞLIK NOTLARI 5
TÜRKİYENİN İDARİ YÖNETİMİ
A) MERKEZİ YÖNETİM

Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı
1.Cumhurbaşkanı
2.Bakan
3. Bakanlar Kurulu
4. Başbakan
Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
1. Danıştay; 15 daireden oluşur.
2. Sayıştay; Vize ve tescil işlemi yapar. Genel uygunluk bildirimi 75 gün içinde TBMM’ye sunar.
3. Milli Güvenlik Kurulu Görevleri:

Ø Milli güvenlik siyaseti doğrultusunda belirlenecek hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin hangi tedbirler alınacağı.
Ø Devletin mili güvenlik politikasını belirlenmesi ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması.
Ø Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali için görüş bildirmek.
Ø Devletin bütünlüğü için tedbirlerin alınacağını belirlemek.

MGK’nın oluşumu:
Ø Cumhurbaşkanı
Ø Başbakan
Ø Genel Kurmay Başkanı
Ø Milli Savunma Bakanı
Ø İçişleri ve Dışişleri Bakanı
Ø Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Ø Jandarma Genel Komutanlığı
Ø Adalet Bakanlığı
Ø Başbakan Yardımcıları
4. Devlet Planlama Teşkilatı

B. YEREL YÖNETİM

1. İl özel idareleri v İl Genel Meclisi v İl Daimi Encümeni v Vali 2. Belediyeler 3. Köyler

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AVRUPA BİRLİĞİ Brüksel’de 18 Nisan 1951 yılında 6 Avrupa ülkesi (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurmuştur. İlk somut adım. 1957’de Roma’da imzalanan anlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AB) kurulmuştur. 1958 yürürlüğe irmiştir. 1973’te İngiltere, İrlanda, Danimarka 1981’de Yunanistan 1986’da İspanya, Portekiz 1995’te Avusturya, İsveç, Finlandiya 2004’te Polonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi üye olmuştur. Avrupa Birliği Organları
Ø Avrupa Zirvesi
Ø Avrupa Parlamentosu (Birliğin tek demokratik organı)
Ø Avrupa Komisyonu
Ø Bakanlar Konseyi
Ø Adalet Divanı Avrupa Birliğinin Finansman Kuruluşları
Ø Avrupa Yatırım Bankası
Ø Ab Bütçesi
Ø Avrupa Parasal İşbirliği Fonu
Ø Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
Ø Avrupa Sosyal fonu
Ø Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Ø Avrupa Kalkınma Fonu * 1 Ocak 1993’te tek pazara geçmiştir. ** 1999’da Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi. Fiili olarak dolaşıma 2002 yılında girdi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLLERİ 1959 Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu. 1963 Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı. 1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. 1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır. 1987 Türkiye, AT’ye, tam üye olmak üzere müracaat etti. 1996 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturuldu. 1999 Türkiye’ye adaylık statüsü tanındı. 2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti. 2004 Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BM, uluslararası barış ve güvenliği korumak, ülkeler arası işbirliğini sağlamak amacıyla 51 ülke tarafından 24 Kasım 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi New York’tadır.

Şu an 191 üyesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin Amaçları:

1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
2. Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
3. Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
4. İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak Birleşmiş Milletlerin temel organları

Genel Kurul: Üye devletlerden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Güvenlik Konseyi: Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi vardır. Bunlardan beşi (ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) daimi üyedir. Diğer 10 üye ülke Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için seçilir. Ekonomik ve Sosyal Konsey: Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Birleşmiş Milletler’in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütür. Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler’in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı’na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Merkezi Lahey’dir.

Genel Sekreterlik: Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi’ne sunar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI UZMANLIK KURULUŞLAR UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü FAO: Gıda ve Tarım Örgütü UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu IMF: Uluslar arası Para Fonu ILO: Uluslar arası Çalışma Örgütü WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

IMF (Uluslar arası Para Fonu)

Ø 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington’dur.
Ø IMF’nin en yetkili organı Guvernörler Kuruludur.
Ø IMF’nin para birimi SDR
Ø Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.

DÜNYA BANKASI

Ø 1945 yılında kurulmuştur. Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.
Ø Temel amacı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkanları yönlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Ø 4 Nisan 1949’da Washington’da 12 devletin imzalamış oldukları ittifak anlaşmasıdır.
Ø Kurucuları: Hollanda, Belçika, Portekiz, ABD, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksembourg, Norveç, Kanada, Danimarka
Ø Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.

G-8 ÜLKELERİ Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi tarafından kurulmuştur. G-8 Ülkeleri; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya’dır.

 

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ…

TIKLAYINIZ…

.

.

..

yks kitaplar, yks kitap, yks kitap merkezi, en iyi yks kitapları burada, yks puan hesaplama, yks sistemi hakkında bilgi, yks merkezi, ankara yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaları hakkında, yks sınav merkezi, yks sınav tarihi, yks kitapların satışı, istanbul yks kitapları, en iyi yks kitapları, yks kitaplarım

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ